ความเชื่อ

   นิกายออร์ธอดอกซ์  มีแนวความเชื่อที่แตกต่างจากนิกายโรมันคาธอลิกบางประการตามที่ฮอฟฟ์ได้จำแนกไว้ดังนี้  คือ
              1.  การรับศีลล้างบาปของนิกายออร์ธอดอกซ์  ยังคงกระทำกับทารก  และใช้วิธีการดำน้ำ  ส่วนนิกายคาธอลิกนี้ใช้วิธีการปะพรมน้ำ  และอาจจะกระทำต่อเด็กซึ่งโตพอรู้หลักธรรม  ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำต่อทารกเท่านั้น  ( เด็กที่โตพอรู้ความนั้นอาจจะมีอายุประมาณ  12-14  ปี )
              2.  การรับศีลมหาสนิทของนิกายออร์ธอดอกซ์ใช้ขนมปังและเหล้าไวน์  ส่วนนิกายคาธอลิกใช้แต่ขนมปังอย่างเดียว  ส่วนเหล้าไวน์นั้นบาทหลวงผู้กระทำพิธีเท่านั้นที่ได้ดื่ม  และระยะเวลาของการกระทำพิธีศีลมหาสนิทของนิกายออร์ธอดอกซ์ก็ใช้เวลาที่ยาวนานกว่ากัน
              3.  นิกายออร์ธอดอกซ์ยอมให้นักบวชของตนสามารถแต่งงานได้ก่อนบวช  ส่วนนิกายคาธอลิกผู้ที่จะบวชได้จะต้องเป็นโสด  ไม่มีพันธะทางครอบครัวมาก่อน
              4.  นักบวชและนักคิดของทางตะวันออกมีอิทธิพลต่อนิกายออร์ธอดอกซ์  ทำให้มีลักษณะเป็นเทววิทยาและลึกลับมากกว่า คาธอลิก  ฉะนั้นจึงเน้นในความศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์ทำให้ห่างจากความเป็นมนุษย์  และเชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพว่าไม่แยกบุคคล
              5.  นิกายออร์ธอดอกซ์ ปฏิเสธการสลักรูปเคารพของพระเจ้าและพระแม่มารี  แต่ยินดีกราบไหว้รูปเคารพที่เป็นไม้กางเขนและรูปเคารพที่เป็นศิลปะประเภทจิตรกรรม  ดังนั้น  เราจะพบว่าโบสถ์ของนิกายออร์ธอดอกซ์  มีภาพเขียนฝาผนังรูปพระเจ้า  มีพระและนักบุญ  แต่ไม่มีการ
 สลักรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เลย  และไม่เชื่อในเรื่องไฟชำระวิญญาณของผู้ตายจะรออยู่พร้อมกันจนถึงวันพิพากษาโลก
              6.  นิกายออร์ธอดอกซ์  ส่งเสริมชีวิตประชาชนให้ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย  โดยเฉพาะนักบวชนั้นจะต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ  มีความอดทน  กล้าหาญ  ไม่อาลัยในความสุข  ละความรักแบบโลกๆ แต่เคร่งครัดศรัทธาในศาสนาอย่างจริงจัง  นักบวชออร์ธอดอกซ์ หลายคนสละชีวิตทางโลกไปเป็นนักพรตถือศีลภาวนาตามถ้ำและทะเลทรายไม่น้อย
              7.  นิกายออร์ธอดอกซ์ใช้ภาษากรีก  และถือว่าเป็นภาษาที่ต้องให้ความเคารพคล้ายกับที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับภาษาบาลี
              สรุปได้ว่า นิกายออร์ธอดอกซ์เป็นนิกายแรกที่แยกตัวออกมาเป็นอิสระจากสำนักวาติกันในกรุงโรม  โดยมีสาเหตุใหญ่ที่สำคัญที่สุดคือ  การปฏิเสธในอำนาจของพระสันตะปาปา  ประกอบมีพื้นภูมิประเทศที่ห่างไกลจากอำนาจของโรมันตะวันตก  จึงเป็นการง่ายที่จะตั้งตนเป็นอิสระ  และปฏิบัติพิธีกรรมความเชื่อไปตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนผสมผสานกับความเชื่อในคริสตศาสนา  ดังนั้น นิกายออร์ธอดอกซ์  จึงมีลักษณะที่ค่อนข้างแปลกแยกจากพวกคาธอลิกและพวกโปรเตสแตนต์
              อย่างไรก็ตาม  ผู้นับถือนิกายออร์ธอดอกซ์นี้มีศรัทธาที่เหนียวแน่นในศาสนามาก  เราจะเห็นได้ว่าแม้ประเทศทางแถบยุโรปตะวันออกหลายประเทศ ได้เปลี่ยนการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์และประชาชนประเทศตุรกีเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม  ผู้นับถือนิกายออร์ธอดอกซ์หลายคนยังคงมีศรัทธาที่เหนียวแน่นและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด  ไม่ถูกหลอมเหลาได้ง่ายจากสภาพแวดล้อมจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้  ยังคงมีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์  ในบริเวณที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นจำนวนไม่น้อย  ทั้งๆ ที่น่าจะถูกทำลายจนหมดสิ้นโดยผู้รุกราน

แหล่งที่มา  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s