วันสำคัญ

 

วันสำคัญของนิกายออทอร์ดอกซ์     

         1.พิธีฉลองวันเกิดพระแม่มารี

          2.พิธีบุชาไม้กางเขน

          3.พิธีประดิษฐานรูปพระแม่มารีผู้บริสุทธิ์

          4.พิธีฉลองวันประสูติของพระเยซู

          5.พิธีฉลองวันเข้าถือศีลจุ่มของพระเยซูที่แม่น้ำจอร์แดน

          6.พิธีประดิษฐานรูปของพระเยซู

          7.พิธีประกาศยกย่องพระแม่มารีผู้บริสุทธิ์

          8.พิธีฉลองวันเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

          9.พิธีฉลองวันเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซู

          10.พิธีฉลองการเสด็จลงมาของวิญญาณอันบริสุทธิ์

          11.พิธีฉลองการเปลี่ยนร่างของพระเยซู

          12.พิธีฉลองวันที่พระเยซูนำพระแม่ขึ้นสวรรค์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s