สิ่งที่นิกายออร์ธอดอกซ์ถือต่างจากนิกายโรมันคาทอลิก

สิ่งที่นิกายออร์ธอดอกซ์ถือต่างจากนิกายโรมันคาทอลิกคือ
• ไม่บังคับการถือโสดของนักบวช
• ไม่บังคับเรื่องการอดอาหาร
• ไม่บังคับเรื่องการไว้หนวดไว้เครา
• ปฏิเสธเรื่องการไถ่บาป
• ปฏิเสธอำนาจของสันตปาปา
• การตีความหลักการในศาสนาบางอย่างก็ขัดกัน เช่นเรื่องตรีเอกานุภาพ
• จัดเป็นผู้เคร่งในหลักคำสอนและเชื่อแนวทางที่ตนดำเนินมานั้นถูกต้องเที่ยงตรง
• ไม่ให้ความสำคัญเรื่องพิธีกรรม
• ได้รับอิทธิพลจากกรีก
• ยอมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ๗ ประการเป็นหลักปฏิบัติเหมือนกัน

 
แหล่งที่มา   http://www.baanjomyut.com/library/christianity/05.html

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s