ความเชื่อ

นิกายโปรเตสแตนต์
นิกายนี้นับถือคัมภีร์ไบเบิ้ล แต่ไม่นับถือโป๊ป ไม่ถือพรหมจรรย์ (แต่งงานได้) ไม่ถือไม้กางเขนเป็นของสำคัญ ไม่นับถือพระ ประเทศที่นับถือนิกายนี้ เช่นเยอรมันเหนือ เดนมาร์ก ฮอลันดา นอรเวย์ สวีเดน อังกฤษ อเมริกา เป็นต้น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s