พระเจ้าผู้เป็นอันติมสัจจ์

                                 

พระเจ้าผู้เป็นอันติมสัจจ์
        พระเจ้าของศาสนาคริสต์คือ พระเยโฮวาห์ ซึ่งเป็นองค์เดียวกับพระเจ้าของศาสนายิว ดังที่กล่าวมาแล้ว พระเยซูคงถือหลักเดิมอันเกี่ยวกับพระเจ้าของยิว แต่ได้มีการดัดแปลง บางประการ เช่น การยกฐานะของพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของชาวยิวโดยเฉพาะแต่เดิมมาให้ทรงมีฐานะเป็นพระเจ้าของมวลมนุษย์ทั้งหลาย อันถือว่าเป็นศรัทธาที่บุคคลอุทิศต่อพระเจ้า  ทรรศนะดังกล่าวเป็นที่เชื่อถือของชาวคริสต์มาจนถึงปัจจุบัน ดังพระบัญญัติ 2 ข้อที่พระเยซูทรงย่อบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้า คือ “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสุดความคิดของเจ้า… จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

        ทั้งศาสนาคริสต์และศาสนายิวต่างมีความเชื่อร่วมกันว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงอานุภาพยิ่งใหญ่ในสากลพิภพหามีผู้อื่นยิ่งกว่าพระองค์ไม่ มีคำสอนเป็นอันมากที่พรรณนาลักษณะของพระเจ้าไว้ เช่น

        1.    ทรงเป็นจิตบริสุทธ์ ไม่มีรูปร่าง

        2.    ทรงมีอยู่นิรันดร ไม่มีการเกิด ไม่มีการตาย

        3.    ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง

        4.    ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง (สรรพญาณะ)

        5.    ทรงสามารถทุกอย่าง (สรรพเดชะ)

        6.    ทรงมีอยู่ตลอดกาล ไม่มีเบื้องต้น ไม่มีที่สุด

        7.    ทรงบริสุทธิ์ทุกประการ ไม่มีบาปเลย

        8.    ทรงมี 3 ภาคที่เรียกว่า ตรีเอกานุภาพ (The Triune God or The Trinity) คือพระบิดา (God the Father ) พระบุตร (God the Son) และพระวิญญาณ (God the Spirit)

แหล่งที่มา   http://www.baanjomyut.com/library/christianity/05.html

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s